Menu Close

Õppemaksud 2020/2021. õa

Instituudi nõukogu ettepanekul kinnitas EELK Konsistoorium 2. juunil 2020 2020./2021. õppeaastaks järgnevad õppemaksu määrad :


1. Usuteaduse magistri- ja rakenduskõrgharidusõpe

1.1. Enne 2015./2016. õa sisseastunud
Õppemaks on 962,50 eurot semestris (1925 eurot õppeaastas), kusjuures:
1) EELK liikmetele koguduse vaimuliku soovituse esitamisel õppemaksusoodustus 50% – soodustusega õppemaks 481,25 eurot semestris (962,50 eurot õppeaastas);
2) Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmetele koguduse vaimuliku soovituse esitamisel õppemaksusoodustus 25% – soodustusega õppemaks 721,88 eurot semestris (1443,75 eurot õppeaastas).

1.2. 2015./2016. õa sisseastunud
Õppemaks on 962,50 eurot semestris (1925 eurot õppeaastas), kusjuures:
1) EELK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 50% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 50% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 481,25 eurot semestris (962,50 eurot õppeaastas);
2) Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 721,88 eurot semestris (1443,75 eurot õppeaastas).

1.3. Alates 2016./2017. õa sisseastunud
Õppemaks on 875 eurot semestris (1925 eurot õppeaastas), kusjuures:
1) EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 721,88 eurot semestris (1443,75 eurot õppeaastas).

1.4. 2017./2018. õa – 2019/2020. õa sisseastunud
Õppemaks on 1017,50 eurot semestris (2035 eurot õppeaastas), kusjuures:
1) EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 763,13 eurot semestris (1526,25 euro õppeaastas).

1.5. Alates 2020/2021 õa sisseastujad

Õppemaks on 1110 eurot semestris (2220 eurot õppeaastas), kusjuures:

1) EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui õppekava täitmine eelneval semestril on 75% või suurem – soodustusega õppemaks 832,50 eurot semestris (1665 eurot õppeaastas).

2. Kristliku kultuuriloo magistriõpe

2.1. Enne 2017/2018. õa sisseastunud
Õppemaks on 962,50 eurot semestris (1925 eurot õppeaastas).

2.2. 2017/2018. – 2019/2020. õa sisseastunud
Õppemaks on 1017,50 eurot semestris (2035 eurot õppeaastas).

2.3. Alates 2020/2021 õa sisseastujad

Õppemaks on 1110 eurot semestris (2220 eurot õppeaastas).

3. Ainepunktide alusel õppeaineid võtvad isikud
3.1. Õppemaks on 34 eurot/ainepunkt (EAP).

3.2. Kui eksternõppur võtab 60 EAP mahus teoloogia aineid, et astuda magistriõppesse, siis: EELK ja EAÕK liikmel on võimalik saada õppemaksu soodustust oma koguduse vaimuliku soovituse esitamisel esimesel õppesemestril 25% ja kõigil järgmistel õppesemestritel 25% kui eksternõppur on õppeteenuse lepingus eelnevaks semestriks kokkulepitud õppemahust täitnud 100% – soodustusega õppemaks 25,25 eurot/ainepunkt (EAP).


Õppemaksu määrad kehtestatakse kord õppeaastas hiljemalt 3 kuud enne uue õppeaasta algust. Instituudil on õigus õppeaasta vahetudes õppemaksu tõsta kuni 10%.

Lisainfot õppemaksu määrade ja õppeteenuse lepingu kohta saab küsida:

Telefonil 611 7401, e-posti aadressil: ui@eelk.ee