UI toimetised

EELK Usuteaduse Instituudi toimetiste sarjas on ilmunud:

Nr 1/1. Kross, Kristiina. Heebrea keel algajatele. 1/1. Tallinn, 1985. 111 lk.
Nr 1/2. Kross, Kristiina. Heebrea keel algajatele. 1/2. Lisa: Harjutused. Tallinn, 1985. [143] lk.
Nr 2. Studia ecclesiastica orientalia. Tallinn, 1986. 224 lk.
Nr 3. Töid kristliku müstika alalt. Tallinn, 1989. 242 lk.
Nr 4. Rätsep, Kaide. Töid eksegeetika ja kirikuloo alalt. Tallinn, 1990. 280 lk.
Nr 5. Salumaa, Elmar. Filosoofia ajalugu. 1.: Antiikfilosoofia ajalugu. Tallinn, 1991/1992. 253 lk.
Nr 6. Salumaa, Elmar. Filosoofia ajalugu. 2.: Keskaja filosoofia. Tallinn, 1993. 148 lk.
Nr 7/1. Salumaa, Elmar. Filosoofia ajalugu. 3.: Uusaja filosoofia. 1.:Renessansiajastu filosoofia. Tallinn, 1995. 94 lk.
Nr 7/2. Salumaa, Elmar. Filosoofia ajalugu. 4.: Uusaja filosoofia. 2.: Inglise filosoofia 17. sajandi algupoolel. Tallinn, 1997. 56 lk.
Nr 7/3. Salumaa, Elmar. Filosoofia ajalugu. 5.: Uusaja filosoofia. 3.: Ratsionalistlike filosoofiliste süsteemide kujunemine Euroopa mandril. Tallinn, 1998. 112 lk.
Nr 8. Viljari, Ago. Jeesuse elu juudasoost uurijate käsitluses. Tallinn, 1996. 99 lk.
Nr 9. EELK juubelialbum. Tallinn, 1996. 96 lk.
Nr 10. Unt, Jaan. Uue Testamendi kreeka keel algajaile. Tallinn, 1998. 186 lk.
Nr 11. Salumaa, Elmar. Evangeelse eetika alused / toimetaja Jaanus Noormägi. Tallinn, 2003. 254 lk.
 Nr 12. Kristillisen kasvatuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet: Seppo Alaja in memoriam-konferenssi, Tallinna 20.11.2002: esitelmät = Kristliku kasvatuse ühiskondlikud aspektid: Seppo Alaja in memoriam konverents Tallinnas 20. novembril 2002: artiklite kogumik / toimittaja Mikko Lännenpää. Järvenpää; [Tallinn], 2003. 57 lk.
Nr 13. Kristuse täisea mõõtu mööda. Pühendusteos Jaan Kiivitile 65. sünnipäevaks: artiklite kogumik = Zum vollen Maß der Fülle Christi. Festschrift für Jaan Kiivit zum 65. Geburtstag / toimetajad Arne Hiob, Urmas Nõmmik, Arho Tuhkru. Tallinn, 2005. 408 lk.
Nr 14. Urmas Nõmmik, Randar Tasmuth. Sissejuhatus eksegeetikasse. Meetodiõpik tudengitele ja kiriku töötegijatele. Tallinn, 2006. 105 lk.
 Nr 15. Ingmar Kurg, Alar Laats, Tauno Teder, Peeter Kaldur, Veiko Vihuri. Documenta oecumenica: Kirik – ühiskond – misjon. Tallinn, 2007, 288 lk.
Nr 16. Diakoonia käsiraamat. Koostanud ja toimetanud Riho Saard. Tallinn, 2007, 240 lk.
Nr 17. Elmar Salumaa. Süstemaatilise teoloogia käsiraamat ehk “Dogmaatika märksõnades”. Tallinn, 2008, 460 lk.
Nr 18. Sajand Elmar Salumaaga. Juubelikogumik. Toim Peeter Kaldur ja Ingmar Kurg. Tallinn, 2008, 62 lk.
Nr 19. Töid algkristliku mõtlemise kujunemise alalt. Studies in the Formation of the Early Christian Way of Thinking. Toim / Ed. Randar Tasmuth. Tallinn, 2009, 172 lk.
Nr 20. Minu Issand ja minu Jumal! Pühendusteos dr theol Toomas Pauli 70. sünnipäevaks. Koostanud ja toimetanud Jaan Lahe, Tiit Pädam. Tallinn, 2009. 300 lk.
Nr 21. Kultuurisillad Läänemere-äärses kultuuriruumis: Töid eesti kirikuloo, süstemaatilise teoloogia ja piibliteaduste alalt. Cultural Bridges Across the Baltic Sea: Studies in Estonian Church History, Systematic Theology and Bible. Toimetanud Riho Saard. Tallinn, 2011. 322 lk.
Nr 22. Traugott Vogel. Religioonifilosoofia. Filosoofia ja kristlik teoloogia dialoogis. Tallinn, 2015. 283 lk.
Nr 24. EELK Usuteaduse Instituut 70. Õpime. Kuulutame. Palvetame. Tallinn, 2017. 219 lk.
Nr 25. Reformatsioon 500 – vaimsus, kultuurimõjud, perspektiivid. Koostanud Randar Tasmuth, Anne Burghardt, Thomas-Andreas Põder. Tallinn, 2017. 288 lk.
Nr 26. Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 100. Kirik. Teoloogia. Mälestused. Koostanud Priit Rohtmets, Atko Remmel. Tallinn, 2017. 472 lk.
Nr 27. Usukultuur evangeelses luterlikus vaatevinklis. Autor Thomas-Andreas Põder, toimetaja Karin Kallas. Tallinn, 2018. 609 lk.
Nr 28. Vaadates armastuse silmadega. Pühendusteos Liina Sanderile. Koostaja ja toimetaja Ove Sander. Tallinn, 2019. 248 lk.
Nr 29. Randar Tasmuth. Uue Testamendi kontekstualiseeriv teoloogia. Tallinn, 2020. 172 lk.
Nr 30. Verbum Domini manet in aeternum. Pühendusteos professor dr Randar Tasmuthile 65. sünnipäevaks õpilastelt ja kolleegidelt. Koostajad Jaan Lahe ja Ergo Naab. Tallinn, 2020. 369 lk.
 Nr 31. Randar Tasmuth, Ingmar Kurg. Jeesus. Kuningriik. Läkitamine. Kristliku misjonimõtte ja praktika sünd. Tallinn, 2022. 296 lk.

Nr 32. Üheskoos kirik: I osa. Kirik-pühakiri-armulaud-amet. Koostajad Thomas-Andreas Põder, Kadri Lääs, Kadri Eliisabet Põder. Tallinn, 2022. 367 lk.

Nr 33. Üheskoos kirik: II osa. Misjon – diakoonia – avalikkus – religioonid. Koostajad: Thomas-Andreas Põder, Kadri Lääs, Kadri Eliisabet Põder. Tallinn, 2023. 519 lk.